ADMINISTRATIE

Hoewel de meeste zelfstandigen juist dit aspect van het ondernemen op de laatste plaats hebben staan, wordt de basis van een succesvolle onderneming gelegd bij het voeren van een solide administratie. De betrokkenheid van de ondernemer en de inzage in de gang van zaken binnen zijn bedrijf worden door het regelmatig bijhouden van de administratie juist vergroot.

Administratiekantoor J.J. Winkel helpt haar cliënten in dit proces door de aangeleverde boekhouding periodiek op professionele wijze te verwerken in het boekhoudprogramma iMuis.

De input van de administratie, kasstukken en bankbescheiden, vormt de basis voor de verdere handelingen op financieel- en administratief gebied. Het opstellen van de jaarrekening ten behoeve van de belastingdienst en financiële instellingen (denk hierbij aan uw bank) alsmede de aangiften Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting en Loonheffing vinden hier hun oorsprong.

Copy link
Powered by Social Snap